เกี่ยวกับเรา

บริหารงานโดย

คุณสมยศ โสภณพงษ์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

จดทะเบียนเมื่อ : 1 มีนาคม 2544

ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท

ทริปเปิ้ลเอ พรอพเพอร์ตี้

จากประสบการณ์ ในการทำงานทั้งในแวดวงก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี จึงมั่นใจกับลูกค้าถึงบริการอย่างมืออาชีพในเรื่องก่อสร้าง-ต่อเติมอาคาร แก้ไขปัญหาร้าว-รั่ว-ร้อน รับตอกเสาเข็มและเสาเข็มเจาะฯลฯ ให้สมกับสโลแกนที่ว่า "รู้งาน รู้ใจ"

ประวัติการศึกษา

2524: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540: นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • > สมาชิกสภาวิศวกรประเภทสามัญ วิศวกรเลขทะเบียน สย.3778
  • > สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
  • > สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.)